Bizi Takip Edin!

Sağlıklı Yaşlanma İçin Kollajen Peptidler

Günümüzde Dünyada yaşlanan nüfusla birlikte, sağlık sorunları ve özellikle osteoarthrit, osteoporosis ve sarcopenia gibi hastalıklardaki belirgin artış global bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örneğin Osteoporosis ele alındığında, yaşın çok önemli bir faktör olduğunu gösteren aşağıdaki istatistikler ortaya çıkıyor.

60+ 70+ 80+ 90+ Kadın popülasyonu
(1/10’u) (1/5’i) (2/5’i) (2/3’ü) Osteoporoz hastası (Kemik Erimesi)

Bu durum kadınlarda daha sık görülüyor ve aynı yaştaki erkek popülasyona göre osteoporosis sebebiyle kırık yaşama olasılığı her 3 kadından birinde görülmektedir.

Benzer rakamlar Osteoarthritis için daha çarpıcı olarak karşımıza çıkıyor. 2050 yılında 60+ olan kişilerin %15’inin Osteoarthritis semptomları göstereceği ve bu rakamın 1/3’ünün fiziksel olarak engelli olabileceği öngörülüyor. Bu demektir ki dünyada 130 milyon kişi Osteoarthritisten muzdarip olacak ve bunların arasından 40 milyon kişi ciddi olarak sakatlanmış ve pasif bir hayat sürmek zorunda kalacaklar.

Bütün yapılan çalışmaların ışığında yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı insanlar sağlıklı diyetler, egzersiz vs gibi yöntemlerle bazı önlemler almaktadırlar. Sağlıklı kemik, eklem ve adale yapısının korunması, insanların ileriki yaşlarında da aktif bir hayat sürmeleri için en önemli unsurlardan birisidir. Dünyadaki en önemli akımlardan biri olan doğal ürünlere ilginin ardından ikinci olarak da erişkin beslenmesinin geldiği unutulmamalıdır

Tüketiciler, fiziksel aktiviteleri kısıtlanmadan sağlıklı yaşlanma için kanıtlanmış yöntemler ve uygulamalar geliştirilmesini bekliyorlar ve bu konuda araştırma, geliştirme faaliyetleri de tüm hızıyla sürmekte.Yaşlanma ile birlikte gelen başka bir sağlık sorunu ise yetersiz beslenme. Yutma zorluğu, iştah kaybı, yetersiz vitamin ve mineral kullanımı, tat duyusunun değişmesi gibi birçok etken de bu sorunu tetiklemektedir.
Zengin protein içerikli yiyecekler, yaşlı beslenmesinde önemli bir yer teşkil ediyorlar. İşte burada Kollajen Peptidler kanıtlanmış besinsel ve fonksiyonel yararlarından dolayı devreye giriyor ve Rousselot tarafından geliştirilen Peptan® bu sorunların ideal çözümü olarak pazardaki yerini alıyor.

Kollajen insan vücudundaki temel proteindir ve cildin katı kütle anlamında %70’ini, toplam organik kemik kütlesinin de %90’ını oluşturmaktadır. Kollajen hem adaleler hem de kemikler için en temel alt yapıdır; her şeyi bir arada tutar ve daha rahat hareket etmeyi sağlar. Kollajen Peptid vücut tarafından kolaylıkla emilebilir ve sindirilebilir. Peptan® hassas bir enzimatik proses sonucunda geniş ve büyük molekül ağırlıklı doğal Kollajen moleküllerinin küçük bioaktif Kollajen Peptid molekülleri haline çevrilmesiyle oluşur ve Hidrolize Kollajen Peptid olarak tanımlanır. Kollajen Peptidler, başlıca Glycine, Proline, Hydroxyproline olmak üzere 18 tane aminoasitten oluşurlar ve diğer protein kaynaklarında bulunmayan eşsiz besleyici özelliklere sahip olup sayısız sağlık ve fonksiyonel fayda sağlamaktadırlar.

Yaşlanmaya Bağlı Kollajen Kaybı

Vücuttaki Kollajen miktarının artan yaşla birlikte azaldığı , ayrıca kadınlarda hormonal değişikliklere bağlı olarak menopozun kemikteki yoğunlukta azalmayı tetiklediği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yapılan çalışmalar Kollajen miktarının özellikle 40 yaşından sonra ve menopoz sonrası ciddi oranlarda azaldığı, varılan sonuçlardan en belirgin olanıdır. Aynı çalışma ciltteki Kollajen azalmasıyla kemikteki Kollajen azalmasının da paralel olarak yürüdüğünü gösteriyor.

Eklem Sağlığı

Erkeklerin %10’u, Kadınların %18’i 60+ yaşlarında eklem katılığı, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklardan şikayet etmektedirler. Kıkırdak Kondrosit adı verilen hücresel bloklardan oluşmakta olup extra-cellular bir matrixle Kollajen ve Proteoglycanlardan oluşmaktadır. Kollajen fiberleri kıkırdağın %70 ila 95‘ini oluşturur ve kıkırdağın kuvveti ve yapısından sorumludurlar. Proteoglycanlar ise eklem yağlama ve kaydırma işlevini görürler.

Sağlıklı eklemlerde, eklemleri, kıkırdak matriks yapısı kondrositler dengeli bir yöntemle çalıştırırlar. Hem eklemin yağlanması sağlanır hem de kıkırdağın matriks yenilenmesi süregelir; ne zaman ki bu düzende bir dengesizlik oluşur, kıkırdak yapısı ve işlevinde bozulmalar meydana gelir.

Eklem sağlığını korumak için bu dengenin korunması ve gerekli Kollajen yenileyici blokların kıkırdak yenilenmesi için destek olması gerekir. Peptan® kanıtlanmış sonuçlarıyla eklem mobilite ve fleksibilitesini sağlayarak eklem rahatsızlığını azaltmaktadır.

Shanghai Sixth People Hospital işbirliğiyle yapılmış olan çift kör placebo kontrollü bir klinik çalışmada günlük 8 gr Peptan® kullanımı bariz bir şekilde eklem konforunu ve fonksiyonalitesini arttırdığı kanıtlanmıştır. Çalışma 6 ay boyunca osteoarthrit şikayeti olan 94 kadın üzerinde yürütülmüş ve gruplara ayrılarak bir gruba günlük 8 gr Peptan® diğer gruba placebo verilmiştir. Eklem fonksiyonları standardize bir sistem olan WOMAC ve Lysholm yöntemleri ile kontrol edilmiş olup Peptan® kullanan grubun diğer gruba oranla belirgin eklem konforunda düzelme ve fleksibilite sağladığı gözlemlenmiştir.

Kemik Sağlığı

Kollajen Peptid takviyesi, kemik sağlığının korunması ve ileriki yaşlarda kırılmaların önlenmesi için alınacak en önemli tedbirlerin başında gelmektedir. Sağlıklı Kemik yapısı, kemik matriksinin sürekli olarak kırılarak yeni kemik oluşmasıyla oluşan bir süreçtir. Kemik erimesine yeni kemik oluşumu arasındaki bir dengesizlik kemik mineral yoğunluğunun bozulmasına ve dolayısıyla kemik kırılma olasılığının artmasına yol açar. Çeşitli in vivo ve in vitro çalışmalar Peptan®’ın kemik metabolizmasını iyileştirmede gösterdiği etkiyi ve Kollajen üretiminin stimüle edilerek kemik kütle yoğunluğunun ve kemik kuvvetinin artmasına sebebiyet verdiğini göstermiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir mimik çalışmada Peptan®’ın kemik mineral yoğunluğunu arttırdığı ve kemik mikro yapısını ve sağlamlığını arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın takibinde Peptan®’ın aynı etkileri yaşlı hayvanlar üzerinde de sağladığı kanıtlanmıştır; Peptan® ‘ın bu konuda sadece iyileştirici etki göstermesi dışında önleyici etki de gösterdiği kanıtlanmıştır. Peptan® kemik oluşturan hücreler olan osteoblastların üretimini tetiklemekte, kemik erimesinin hızını azaltmakta ve kemik fibrillerinin yeniden yapılanmasını sağlamaktadır. Peptan®’ın kemik sağlığı yararları Kalsiyum ve Vitamin D kombinasyonu ile uygulandığında daha da artmaktadır.

Adale Kütlesinin Korunması

Sarcopenia yaşa bağlı olarak adale kütlesinin azalması ve fonksiyon kaybı sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Egzersiz ve içilebilir protein tüketimi bu sürecin önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. WHO (Dünya Sağlık teşkilatı) tarafından önerilen günlük protein alımı 0.8gr / Kg vücut ağırlığı olarak erişkinler için belirlenmiştir. Buna karşılık uzmanlar adale kütlesinin korunması için bu oranların 1-1.2gr protein / Kg vücut ağırlığı olarak kullanılmasını ve kolaylıkla sindirebilen protein kaynaklarının alınmasını önermektedirler.

kesfet-saglikli-yaslanma-9

70+ Kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada aynı dozlarda kullanılan Kollajen Peptidlerin vücudun kas kütlesini korumakta whey proteinlere kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir. Kollajen Peptidlerin azot dengesini sağladığı ve yaşlı insanlarda temel amino asitleri arttırdığı gözlemlenmiştir.

kesfet-saglikli-yaslanma-10

70+ erkekler üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise günlük Kollajen Peptid alımının 15gr/gün; egzersizle birlikte vücut komposizyonunu arttırdığı adale kütlesini arttırdığı placeboya karşı yapılan bir çalışmada gözlemlenmiştir.

footer-decor